Links -> Video's en Artikels

Algemene informatie :

Video over de functie en werking van het Renson Ventilatiesysteem C+EVO met de Healthbox EVO II

App

App

App

 

De Pers

  • Regelgeving

Verplichte debietmeting voor alle mechanische ventilatiesystemen

Sinds 26 december 2012 geldt in Vlaanderen de verplichting om een debietmeting uit te voeren van alle nieuw geplaatste mechanische ventilatiesystemen. Dit moet aan elke ventilatiemond gebeuren met een anemometer. De meetwaarden moeten ingevuld worden in een officieel stavingdocument. Het merk  en type en de laatste kalibratiedatum van het meettoestel en toebehoren moeten eveneens vermeld woren. Zonder dit document komt het ventilatiesysteem niet in aanmerking voor een verlaging van het aantal E-peilpunten.
Hoewel het systeem C+ Evo II van Renson zelfregelend is, moet ook voor dit aan elke afvoermond een debietmeting gebeuren. Indien de luchtleidingen luchtdicht aansluiten en de installatie goed gedimensioneerd is, dan zullen de meetwaarden overeenstemmen met de standaard meetwaarden die de fabrikant opgeeft.

 

Nieuwe EPB-databank voor ventilatiesystemen

In de nieuwe EPB-productengegevensdatabank staat het systeem C+ (en alle ontwikkelingen op dit systeem) van Renson niet opgenomen. Het staat echter wel in de lijst van ‘Innoverende bouwconcepten en technologieën met een gelijkwaardigheidsbesluit’. De reden is dat dit systeem vraaggestuurd werkt en het elektrisch verbruik afhankelijk is van de bouwomstandigheden. Het is de EPB-verslaggever die een correcte berekening kan maken op basis van het stavingstuk, dat werd ingevuld door de installateur.

 

  • Voorbeeld Demo Leidingplan uitgewerkt voor uw Woning

 

App